Φορητά

Κατάλληλα για κατ΄οίκον διάγνωση διαταραχών κατά τον ύπνο ή για διάγνωση σε δωμάτιο Νοσοκομείου ή Κλινικής.