Σερβοαναπνευστήρες

Αναπνευστική συσκευή για ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και κεντρικές άπνοιες τύπου Cheyne-Stokes.

Σερβοαναπνευστήρες