Φορητοί Αναπνευστήρες

Φορητές αναπνευστικές συσκεύες που διαθέτουν εφεδρική μπαταρία και παρέχουν πολλαπλούς τρόπους αερισμού.

Φορητοί Αναπνευστήρες