Αναπνευστήρες Πίεσης Όγκου

Παροχή επεμβατικού και μη επεμβατικού αερισμού σε ενήλικες ή παιδιατρικούς ασθενείς με οξείες ή χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις.

Αναπνευστήρες Πίεσης Όγκου