Συσκευές BiPAP

Αναπνευστικές συσκευές με δύο επίπεδα πίεσης αέρα IPAP-EPAP για την θεραπεία βαρέως συνδρόμου άπνοιας στον ύπνο και αναπνευστικής ανεπάρκειας.

Συσκευές BiPAP