Επιτραπέζια

Συνεχής μέτρηση του επιπέδου κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα και των καρδιακών παλμών και πληθώρας άλλων χρήσιμων ενδείξεων στην οθόνη μέσω παροχής ρεύματος.