Μη Αεριζόμενες (NV)

Μάσκες ρινικές και στοματορινικές χωρίς βαλβίδα εκπνοής για αναπνευστήρα πίεσης – όγκου.

Μη Αεριζόμενες (NV)