Μη Αεριζόμενες (NV)

Ρινικές και στοματορινικές, μη αεριζόμενες (NV) μάσκες CPAP, χωρίς βαλβίδα εκπνοής, ιδανικές για χρήση με αναπνευστήρες πίεσης-όγκου. Αυτές οι μάσκες εξασφαλίζουν ασφαλή και αποτελεσματική παροχή αέρα, χωρίς διαρροές, παρέχοντας άνεση και σταθερότητα στους ασθενείς.