Μάσκες CPAP

Η χρήση της κατάλληλης μάσκας αποτελεί βασικό συστατικό της επιτυχημένης θεραπείας με αναπνευστική συσκευή CPAP-BiPAP.