Οξύμετρα

Συσκευές για τη μέτρηση του επιπέδου κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα και των καρδιακών παλμών.

Οξύμετρα