Οι συσκευές CPAP σταθερής πίεσης αποτελούν ένα κρίσιμο εργαλείο για τη διαχείριση της υπνικής άπνοιας. Λειτουργούν παρέχοντας συνεχή ροή αέρα σε μια προκαθορισμένη πίεση, εξασφαλίζοντας ότι οι ασθενείς αναπνέουν άνετα κατά τη διάρκεια του ύπνου τους.

CPAP Σταθερής Πίεσης

Οι συσκευές CPAP σταθερής πίεσης αποτελούν ένα κρίσιμο εργαλείο για τη διαχείριση της υπνικής άπνοιας. Λειτουργούν παρέχοντας συνεχή ροή αέρα σε μια προκαθορισμένη πίεση, εξασφαλίζοντας ότι οι ασθενείς αναπνέουν άνετα κατά τη διάρκεια του ύπνου τους.