Μάσκες ρινικές και στοματορινικές ενός μόνο ασθενή Νοσοκομειακής χρήσης.

Νοσοκομειακές

Μάσκες ρινικές και στοματορινικές ενός μόνο ασθενή Νοσοκομειακής χρήσης.