Συνδετικό Οξυγόνου

Κατάλληλο εξάρτημα για τη σύνδεση της αναπνευστικής συσκευής με την παροχή οξυγόνου